FAQ

  Pokud se dřevo udržuje v přijatelných podmínkách, ve kterých není napadené dřevokaznými houbami nebo hmyzem, je jeho životnost samozřejmě i v řádech stovek let. Důležitá je i ochrana konstrukčních prvků proti vlhkosti. Nejstarší dochovaná dřevostavba má víc jak 1400 let. Pagoda Hōryū-ji v japonském budhistickém klášteře byla dostavěna v roce 607. TEPS PANEL používá výhradně certifikované KVH hranoly, ošetřené speciálním nátěrem. 

Pro dlouhou životnost TEPS DOMU je samozřejmě pár důležitých pravidel:

  – dřevostavba se staví minimálně 35 cm nad rostlým terénem
  – zabránění srážení vzduchu v konstrukci domu správně provedenou
parozábranou
  – dobré větrání domu zajišťuje rekuperace
  – dřevo použité na stavbu nemá vlhkost vyšší než 15%

Takže představa, že dřevostavby shnijí nebo se prostě rozpadnou je mylná.
 Je-li vše uděláno správně a v konstrukci nikde nedochází k významnému nárůstu vlhkosti, není žádný důvod k tomu, aby dřevostavba neměla prakticky neomezenou životnost.
EPS jádro TEPS PANELU je již dáno jen jeho dobou rozpadu a to je desetitisíce let (ale možná nikdy)

Cena domu z TEPS PANELU jde provést již od 15 000 Kč/m² na klíč. Samozřejmě stavba svépomocí při dohlížení našeho stavebního dozoru může jít výrazně níže. Informace o stavbě svépomocí získáte u naší firmy TEPS DOMY. Samozřejmě platí naše hlavní zásada – dům svépomocí lze postavit levně, ale naše firma musí vždy dělat technický dozor, aby byly dodrženy veškeré technologické postupy.
A jako u každého domu záleží na kvalitě a druhu materiálu při konečných dokončovacích pracích.
Ale i přesto můžeme tvrdit, že základ domu je nejlevnější jaký lze dnes na trhu najít.

Základní bungalov 100m² o půdorysu 10x10m lze vystavit na klíč již do 21 dnů od dovezení TEPS PANELŮ na pozemek.
Díky přípravě TEPS PANELU v naší halové výrobě se doba výstavby oproti klasickým stavbám rapidně snižuje.

TEPS PANEL sám o sobě má vypracovaný tepelný audit. Součinitel prostupu tepla je okolo U<0,09W/(m2k), záleží na jednotlivých konstrukčních dílech. Oproti jiným dřevostavbám, kde se součinitel prostupu tepla pohybuje okolo U<0,16W/(m2k), je to číslo fascinující. Veškeré výhody najdete na našich stránkách v odstavci Tepelná úspora. Opravdu ale neuvádíme kolik vás vyjde provoz vašeho domu, to samotné závisí na mnoha faktorech. Lze postavit dům, kde budete mít měsíční náklady 1000 Kč, ale i 3000 Kč za měsíc. Vše závisí na samostatném projektu. Samostatnou kapitolou jsou už jen nulové domy nebo tzv. domy aktivní.

Dřevo samotné je vůči požáru dobře odolné, hlavně co se týče jeho pevnosti a tuhosti. Při požáru, na rozdíl od oceli, neztrácí svou pevnost a tuhost. Zbytkový profil si ve většině případů zachovává své vlastnosti a je dále schopen přenášet zatížení. Při vystavení požáru pak konstrukční prvky ze dřeva, případně materiály na bázi dřeva, jejichž povrch je vystaven plamenu (požáru), rychle vzplanou a poměrně silně hoří, ale jen do té doby, než se vytvoří zuhelnatělá vrstva dřevní hmoty. Tato vrstva zabraňuje přístupu vzduchu do vnitřních částí průřezů prvků, tlumí hoření a má též dobré tepelně izolační vlastnosti.
Chování prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru je značně ovlivněno jejich tvarem, povrchem a průřezem. Hořlavost závisí na poměru povrchu k objemu prvků. Plamen se šíří rychleji, čím větší je tento poměr a v případě drsného povrchu a ostrých hran se rychlost ještě znásobuje. Z toho důvodu se používá stavební konstrukční hranol (KVH, BSH) s hoblovaným povrchem a sraženými hranami.

Stavební objekty musí splňovat hlavně tato kritéria:

– při požáru umožnit bezpečnou evakuaci osob, zvířat a věcí na volné
prostranství nebo do jiných požárem neohrožených prostor.
– bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky v objektu
– bránit šíření požáru mimo objekt

Požární odolnost staveb tedy obecně udává dobu (vyjádřenou v minutách), po kterou si konstrukce během požáru zachovává svou nosnou funkci a celistvost.

TEPS PANEL jako jediný systémový prvek pasivních domů používá jedinečné vlastnosti megneziových desek, které splňují třídu hořlavosti A1 a odolnost až 1200°C.
Veškeré nosné prvky TEPS PANELU jsou schovány pod magenziovými deskami. Tím se dosáhne bezkonkurenční protipožární odolnosti oproti ostatním stavebním řešením.

Hlavní výhoda oproti klasické základové desce je cena a rychlost stavby. Další výhody jsou v nepotřebné hydroizolaci a ochraně proti radonu. Navíc pokud bydlíte v místě, kde hrozí zvýšená hladina vody (např. vylití řek, potoku, apod.), tak Vás nepřekvapí ani 50 cm vody nad terénem).
Veliká výhoda je i při stavbě pilířů ve svahovitém terénu.
Samozřejmě domy z TEPS PANELU jdou stavět i na klasických základech.

Statika dřevostaveb je poměrně dobře zpracována a jednotliví výrobci či dodavatelé systému tak jako my, mají pro svou technologii zpracovány statické výpočty a provedeny zkoušky únosnosti konstrukcí. Lehké sendvičové konstrukce a to i TEPS PANEL, které jsou na bázi dřeva, jsou také vhodným konstrukčním prvkem pro oblasti, ve kterých se dá předpokládat zemětřesení.
Navíc TEPS PANEL má jedine
čnou patentovanou technologii zdvojené nosné konstrukce.
Tato technologie a použití dlouholetých poznatk
ů o statice lehkých systémových staveb řadí domy z TEPS PANELU mezi jedny z nejpevnějších na trhu.

Důležité je si uvědomit pojmy mezi nízkoenergetickým a pasivním domem. Nejlépe v celkové spotřebě tepla na vytápění.
– u nízkoenergetického domu se tato hodnota pohybuje mezi 
15-50 kWh/m² podlahové plochy vytápěné části budovy za rok
– u pasivního domu tato hodnota nepřekračuje 15kWh/m² podlahové plochy vytápěné části budovy za rok.
U domu z TEPS PANELU je celková spotřeba tepla na vytápění daleko pod 15 kWh/m podlahové plochy vytápěné části budovy za rok. Takže ano, domy z TEPS PANELU jsou domy pasivní.

Z TEPS PANELU je možno postavit jakýkoliv dům dle Vašich představ. Jsme schopní vyrobit díly pod různým úhlem, zaoblené i atypického tvaru.
Zejména po konzultaci se statikem se vám meze nekladou a to i u domu na více pater.
Dále lze stavět výrobní haly až do výše obvodových stěn 10m. Za použití speciálních vazníků i vícepatrové budovy, garáže, skladovací prostory, apod.

  1. Miláčku, postavíme si dům.
  2. No, lásko, určitě, ale je mnoho firem na trhu a spousta druhů stavebního materiálu.
  3. Ale ty ještě nevíš o TEPS PANELU, stavebním prvku budoucnosti.
  4. Ale lásko, jistě, již jsem se vše dozvěděla a jestli nestavit z TEPS PANELU, tak radši nebudeme stavit nikdy.