kontaktní fasáda

1 | TEPS panel tl. 400 mm
2 | KVH hranol 60 x 60 mm
3 | parozábrana
      Gutta Guttafol DS ALU 110
4 | instalační mezera 60 mm
5 | vnitřní obklad stěny
      OSB deska, sádrokaton,
      farmacell deska aj.
6 | izolace z kamenné vlny
      Knauf MPS 60 mm
7 | OSB deska
      3/N kolmá hrana
      Kronospan 12 mm
8 | venkovní obklad
      fasádní systém Weber,
      kamenný obklad aj.