podlahový panel

Na podlahový EPS panel se nanese konstrukční lepidlo ze všech čtyř stran, a to na stranu venkovní (470 mm), stranu interiérovou (470 mm) a na obě strany boční (400 mm). Předem nařezaná magneziová deska se stanoveným rozměrem 2500 x 500 x 3 mm na stranu venkovní a 2500 x 500 x 3 mm na stranu interiérovou se přiloží na lepidlem nanesené plochy a přisponkuje se pneumatickou sponkovací pistolí sponkami s délkou 50 mm po cca 5 cm. Na boční plochy se stejným způsobem připevní předem nařezané OSB desky o rozměru
2500 x 400 x 15 mm. Jako první se lepí desky OSB.

1 | EPS panel
     2500 x 470 x 400 mm
2 | KVH hranol
     2500 x 60 x 60 mm
3 | Magneziová deska 
     2500 x 500 x 3 mm
4 | Magneziová deska
     2500 x 500 x 3 mm
5 | OSB deska
     2500 x 400 x 15 mm