Technické informace

Základní tuhé jádro TEPS PANELU

Tvoří blok samozhášivého polystyrenu 100F, který je za pomocí CNC dvouosých řezacích pracovišť upraven na potřebný tvar pro výrobu TEPS PANELU. Po úpravě EPS bloku a jeho následné výstupní kontrole je blok přesunut na lepicí stanoviště, kde je usazen do přípravku. Přichází nanášení konstrukčního lepidla na KVH hranoly a do vyřezaných drážek EPS bloku a pod přesně daným tlakem se KVH hranoly s blokem EPS slepí. Stropní bloky EPS se s hranoly KVH lepí podle potřeb daného projektu, to znamená, že hranol KVH je použit v celku, aby spojil 2500 mm dlouhé bloky EPS. To znamená, že například pro 7500 mm dlouhý stropní TEPS PANEL jsou použity tři 2500 mm dlouhé EPS panely a KVH hranoly o délce 7500 mm. Po 24 hodinovém vytvrzení konstrukčního lepidla a odstranění tlakového přípravku nastává montáž OSB desek a magneziové desky.