provětrávaná fasáda

1 | TEPS panel tl. 400 mm
2 | KVH hranol 60 x 60 mm
3 | parozábrana
     Gutta Guttafol DS ALU 110
4 | instalační mezera 60 mm
5 | vnitřní obklad stěny
      OSB deska, sádrokaton,
      farmacell deska aj.
6 | izolace z kamenné vlny
      Knauf MPS 60 mm
7 | paropropustná folie
      Guttafol UV Fassade
8 | dřevěné latění 60 x 40 mm
9 | venkovní obklad
      dřevěný obklad,
      OSB deska + kamenný obklad,
      fasádní obklad cetris aj.