Uložení střechy - klasický krov

1 | TEPS panel tl. 400 mm
2 | KVH hranol 60 x 60 mm
3 | OSB deska 2x 25 mm
4 | parozábrana
5 | instalační mezera
6 | sádrokarton
7 | izolace z kamenné vlny
8 | difuzní folie
9 | dřevěné latění 60 x 40 mm
10 | fasádní dřevěný obklad
11 | dřevěný hranol 120 x 120 mm
12 | krov 200 x 60 mm
13 | kleština 200 x 60 mm