pasivní bungalov

| součinitel prostupu tepla u < 0,09 W (m2K)
| sklon střechy 5°
| zaklady – betonové patky

1 | TEPS panel tl. 400 mm
2 | KVH hranol 60 x 60 mm
3 | KVH hranol 140 x 60 mm
4 | OSB deska 15 mm
5 | OSB deska 25 mm
6 | parozábrana
7 | střešní krytina
8 | sádrokarton
9 | instalační mezera
10| izolace z kamenné vlny
11 | difuzní folie
12 | dřevěné latění 60 x 40 mm
13 | fasádní dřevěný obklad
14 | dřevěný trám 200 x 120 mm
15 | ocelová stavitelná patka pilíře
16 | betonový základ
17 | blok EPS polystyrenu 100 F
18 | KVH hranol 200 x 60 mm